Kontakt

ad i media Group Sp. z o.o.
ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa tel.  + 48 (22) 110 06 48 e-mail: biuro@adimedia.pl

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS:     0000361589 NIP:      525-24-85-614 REGON: 142512098 Kapitał zakładowy: 60.000 PLN w pełni opłacony.

Faber Sp. z o. o. jest Administratorem wszelkich Danych Osobowych przetwarzanych w Kancelari Rachunkowej. Z Inspektorem Danych Osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: dane_osobowe@faber-kancelaria.pl lub w siedzibie: 30-136 Kraków, ul. Mysłakowskiego 9 WWW:http://faber-kancelaria.pl/